Contributie

Jeugdleden betalen allemaal evenveel contributie, ongeacht de leeftijd. Alle leden van Scouting Bekkerveld die geen jeugdlid zijn, maar wel een actieve bijdragen leveren, betalen geen contributie. Staf- of groepsleden die naast hun functie ook jeugdlid zijn betalen wel contributie. Een voorbeeld hiervan is een kabouterstaflid die tevens pivo is. Dit lid betaalt contributie om pivo te kunnen zijn.

Kosten per maand

De contributie voor ieder lid bedraagt 9,50 euro per maand. De contributie kan zowel per jaar, kwartaal of maand betaald worden. De keus is aan het lid, na inschrijving stuurt de penningmeester hier meer informatie over.

Overige kosten

Naast de reguliere opkomsten worden soms activiteiten georganiseerd waarvoor wij een extra bijdrage vragen. Dit wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt. Dit geldt voor bijvoorbeeld een weekend of activiteiten bij commerciële partijen zoals zwembaden, klimcentra.

Kampgeld

Een keer per jaar gaan de speltakken individueel of samen met andere speltakken op kamp. De kosten voor een kamp zijn afhankelijk van de leeftijdsgroep, kampduur en kamplocatie. De kampbijdrage wordt tijdig vooraf kenbaar gemaakt.

Kortingsregeling

Ouders met een minimum inkomen kunnen de contributie en kampkosten terug krijgen van de gemeente. Dit heet de Kortingsregeling. Een aanvraagformulier en meer info is te vinden op de website van de gemeente Heerlen bij het uitkeringsloket. Of bel: 045-5604333.