Beheerstichting

Het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw en overige roerende en onroerende zaken is ondergebracht in de beheerstichting “Scouting Bekkerveld”. Het dagelijkse bestuur van de stichting (DBS) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en 4 afgevaardigden van de groepsraad. Daarnaast kent de beheerstichting adviseurs en uitvoerende leden, deze hebben echter geen stemrecht.

Achtergrond

Het stichtingsbestuur is er primair ten dienste van groepsvereniging Scouting Bekkerveld. Het hoofdkwartier HK, oftewel ons gebouw, vormt een belangrijke voorwaarde voor de scoutingvereniging. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland is het gebouw ondergebracht in een beheerstichting. Deze rechtsvorm kan een gebouw in eigendom hebben, een vereniging niet.

Missie

De stichting wil de vereniging faciliteren door ons gebouw te beheren en daarmee in een veilige en goede staat te houden. Zij houden zich bezig met preventief meerjarig onderhoud. Echter ook kleine correctieve herstelwerkzaamheden of het doorvoeren van verbeteringen hoort tot hun taken. Naast het gebouw is de beheerstichting eigenaar en beheerder van al het materiaal en materieel.

Bestuursleden

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • afgevaardigden groepsvereniging

Leden beheerstichting

  • Adviseurs
  • Materiaalbeheerders
  • Gebouwbeheerder
  • Klusjesman

Hieronder volgt een korte beschrijving van de functies binnen de beheerstichting:

Stichtingsvoorzitter

Vertegenwoordigt de beheerstichting binnen de groep en naar buiten. Zit en bereidt de vergaderingen voor van het stichtingsbestuur.

Stichtingssecretaris

Stelt samen met de stichtingsvoorzitter de agenda vast van de stichtingsraden. Notuleert bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad. Verzorgt de inkomende en uitgaande post.

Stichtingspenningmeester

Beheert en verzorgt de financiële administratie van de stichting.

Afgevaardigde van de groepsraad

Het bestuur van de beheerstichting bestaat uit de 3 leden van het dagelijks bestuur en 4 afgevaardigden uit de groep. Door deze constructie wordt het groepsbelang boven het stichtingsbelang geborgd. De 4 afgevaardigden vormen de fysieke schakel tussen de groep en stichting.

Adviseur

De adviseurs staan de beheerstichting bij met hun kennis en ervaring. In de meeste gevallen zijn dit oud bestuurders of leden met veel specifieke kennis.

Materiaalbeheerder

De materiaalbeheerder(s) dragen zorg voor de uitgifte en inname van alle materialen benodigd voor het scoutingspel. De materialen dienen technisch in orde te zijn en daarmee veilig voor gebruik. Beschadigde materialen worden gerepareerd dan wel vervangen.

Gebouwbeheerder

De gebouwbeheerder heeft de dagelijkse zorg over ons gebouw. Hij zorgt ervoor dat deze veilig gebruikt kan worden voor het scoutingspel. Coördineert de verhuur van het gebouw.

Klusjesman

De klusjesman voert kleine onderhoudsklussen, herstelwerkzaamheden en verbeteringen uit aan het gebouw.