Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon wordt rechtstreeks benaderd door stafleden, bestuursleden of ouders voor onafhankelijk advies of een luisterend oor. De vertrouwenspersoon behandeld alle gesprekken als vertrouwelijk en zal met niemand hierover spreken tenzij dit specifiek zo afgesproken is. Hij of zij kan een adviserende of ondersteunende rol aannemen en hiermee de melder bijstaan.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Onze vertouwenspersoon is bereikbaar via vertrouwenspersoon@scoutingbekkerveld.nl